Vnitřní  předpisy 

vnitřní KONTROLNÍ SYSTÉM

Svěřte  tvorbu  vnitřních  předpisů  odborníkovi

ÚVOD

Jste účetní firmou, která zpracovává účetní a daňovou agendu až stovkám svých klientů a kapacitně nestačíte vytvářet svým klientům povinné účetní vnitřní předpisy a/nebo další vnitřní předpisy dle přání a požadavků svých klientů.

Dáváte si zpracovávat komplexně svoje účetnictví externí účetní firmě a zjistili jste, že vám nevytváří ani povinné účetní vnitřní předpisy, které vyžadují platné právní předpisy v oblasti účetnictví.

Účetnictví si zpracováváte sami, ale na vytvoření svých vnitřních předpisů nemáte dostatek lidských zdrojů, příp. si nejste úplně jisti správností a aktuálností svých již vytvořených vnitřních předpisů.

Pokud se vás týká alespoň jedna z výše uvedených situací, vyhledali jste tu správnou webovou stránku, protože vhodné a výhodné řešení těchto situací existuje. Spoléhat se na to, že situace se nějak vyřeší až v okamžiku, kdy vznikne určitý problém, se nemusí vyplatit.

Např. správce daně u vás zahájil finanční kontrolu a požaduje mimo jiné předložit všechny vnitřní předpisy, kterými disponujete nebo u vás začal statutární audit a auditor požaduje předložit vaše vnitřní předpisy a další dokumenty a informace vztahující se k nastavení vnitřního kontrolního prostředí. Kromě plnění si příslušných zákonných povinností existuje rovněž celá řada dalších důvodů, proč vnitřní předpisy vytvořit v klidu dopředu s ohledem na daná specifika příslušné účetní jednotky. Pokud vás napadne narychlo zkopírovat nějaké obecné šablony vnitřních předpisů na internetu, můžete si více uškodit než pomoci.

V případě využití služeb nabízených na této web stránce si ušetříte mnoho energie a času, které můžete smysluplně věnovat něčemu jinému.

SLUŽBY

Vnitřní předpisy (VP) jsou vytvářeny každému klientovi na míru. VP lze rozdělit do dvou skupin:

1. Povinné účetní vnitřní předpisy

Do této skupiny služeb patří vytvoření vnitřních předpisů, které vyplývají z právních předpisů upravujících oblast účetnictví.

2. Další vnitřní předpisy
K této skupině služeb se řadí vytvoření některých povinných vnitřních předpisů, které vyplývají z jiných právních předpisů než těch, které upravují oblast účetnictví. Může se jednat např. o daňové právní předpisy, zákoník práce, zákon o AML atd. Do této skupiny služeb lze zařadit také „nepovinné“ vnitřní předpisy, které vyplývají ze specifických potřeb objednatele.

CENÍK

Právnické osoby-účetní firmy
1. skupina služeb: od 350 Kč/hodina
2. skupina služeb: dohodou

Ostatní právnické a fyzické osoby
1. skupina služeb: od 250 Kč/hodina
2. skupina služeb: dohodou

V případě dlouhodobé spolupráce je možné domluvit nižší ceny za hodinu práce, než je uvedeno.

KONTAKT

Kontaktní údaje

Ing. Iveta Filipová, Ph.D.
E-mail: info@vnitrni-predpisy.cz
Tel.: 721 872 367

Střížkovská 549/35
190 00 Praha 9
IČO: 08832021

Kontaktní formulář